Конкурс

"Прибори за лабораторията"

ОРИГИНАЛНОСТ

За тези, които не мислят, че физиката е нещо застинало в учебниците и Интернет- Физическият факултет организира състезание “Прибори за лабораторията”.

ИЗНЕНАДИ

За тези, които имат самочувствието, че могат и знаят нещо и искат да го проверят на практика. За тези, които искат да придобият такова самочувствие.

ПРЕЦИЗНОСТ

За тези, които поне веднъж по време на лабораторни упражнения са си казвали: “Това упражнение не е добре направено. Аз бих го направил по-добре.”

“Прибори за лабораторията” е инициатива на Физическия факултет на СУ. Тя има за цел обновяването на съществуващите лабораторни упражнения и създаването на нови такива във Физическия факултет, и в същото време да се поощрят и подтикнат студентите към творческа извънаудиторна работа. В рамките на инициативата отбори от по трима – четирима студенти под ръководството на преподавател обединяват усилията си за създаване на лабораторна установка или обновяване на вече съществуваща.

РЕГИСТРАЦИОННИЯТ ПЕРИОД ПРИКЛЮЧИ

Очаквайте следващото издание

РЕГИСТРИРАЙ СЕ ЗА УЧАСТИЕ

Вие сте:

Бакалавър
Магистър
Докторант
Регистрирахте се успешно!

АДРЕС

Физически факултет
бул."Джеймс Баучър", 5
София 1164


КАРТА

КОНТАКТИ

Email: vd_pr@phys.uni-sofia.bg
Телефон: (02) 8161 727
Факс: (02) 962 52 76

X

We use cookies to make interactions with our website easy and meaningful and to better understand the use of our services. For further information about cookie settings, please read  Cookie Policy.