Конкурс

"Прибори за лабораторията"

ОРИГИНАЛНОСТ

За тези, които не мислят, че физиката е нещо застинало в учебниците и Интернет- Физическият факултет организира състезание “Прибори за лабораторията”.

ИЗНЕНАДИ

За тези, които имат самочувствието, че могат и знаят нещо и искат да го проверят на практика. За тези, които искат да придобият такова самочувствие.

ПРЕЦИЗНОСТ

За тези, които поне веднъж по време на лабораторни упражнения са си казвали: “Това упражнение не е добре направено. Аз бих го направил по-добре.”

“Прибори за лабораторията” е инициатива на Физическия факултет на СУ. Тя има за цел обновяването на съществуващите лабораторни упражнения и създаването на нови такива във Физическия факултет, и в същото време да се поощрят и подтикнат студентите към творческа извънаудиторна работа. В рамките на инициативата отбори от по трима – четирима студенти под ръководството на преподавател обединяват усилията си за създаване на лабораторна установка или обновяване на вече съществуваща.

РЕГИСТРИРАЙ СЕ ЗА УЧАСТИЕ

Вие сте:

Бакалавър
Магистър
Докторант
Регистрирахте се успешно!

АДРЕС

Физически факултет
бул."Джеймс Баучър", 5
София 1164


КАРТА

КОНТАКТИ

Email: vd_pr@phys.uni-sofia.bg
Телефон: (02) 8161 727
Факс: (02) 962 52 76